• YEAR: 2008
  • MAKE: Chevrolet
  • MODEL: Malibu