• YEAR: 2004
  • MAKE: Chevrolet
  • MODEL: Impala